Naše služby

MODELOVÁNÍ FYZIKÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Vytváříme matematické modely reálných fyzikálních systémů se záměrem získat formální a přesný popis jejich chování. Hlavním účelem takových modelů je zpravidla automatické či automatizované řízení reálných systémů. Příkladem může být dynamický model výrobního zařízení (nebo jeho části), který umožní řízení pomocí vhodných automatizačních prostředků.

VZDÁLENÉ MONITOROVÁNÍ

Navrhujeme a implementujeme prostředky pro vzdálené monitorování a dohled nad během a funkcí technologických systémů a jejich automatického řízení, včetně záznamu technologických dat a dohledu pomocí internetových kamer. Naše řešení jsou založena na použití „vestavných PC“ využívajících operační systémy na bázi BSD Unix.
Příkladem může být dohled nad provozem malé vodní elektrárny.

VÝVOJ SOFTWARE

Naše služby zahrnují vývoj specializovaného software zejména se zaměřením na automatizační techniku, včetně vývoje firmware pro automatizační prostředky. Ve spolupráci se svými partnery vyvíjíme i vysoce specializované programy pro podporu rozhodování či zpracování a rozpoznávání vizuálních dat.
Tyto služby poskytujeme rovněž formou outsourcingu i insourcingu. Orientujeme se i na tzv. „bezpečnostně kritické“ aplikace, např. v železniční dopravě. Zabýváme se i testováním a diagnostikou software.